Nico Prien: Slalom zeil trim tips

Sunday 24 February 2019

Nico Prien heeft ook een heel nuttige vlog over zeil trim. Goeie samenvatting van de belangrijkste trim punten van het zeil. Ook leerzaam voor niet wedstrijdsurfers.